Formy wtryskowe

Jak powstają formy wtryskowe?

1. Projekt detalu

 • przestrzenny model detalu (model 3D)
 • nadanie zbieżności odlewniczych
 • założenia materiałowe – z jakiego materiału wykonana będzie detal (uwzględnienie skurczy)
 • wykończenie powierzchni (jakość powierzchni, faktura, struktura, kolor – jak ma wyglądać finalny produkt, wyrób)
 • tolerancje detalu
 • założenie sposobu odbioru detalu, uwzględniające wymogi montażowe
Projekt detalu - formy wtryskowe
Projekt detalu - forma wtryskowa

2. Projekt formy wtryskowej

 • dobór materiałów na formę
 • podział – rozrysowanie elementów formy oraz dobór materiałów znormalizowanych
 • uwzględnienie typu połączenia z wtryskarką, przeznaczoną do wykonania danego detalu
 • uwzględnienie skurczy odlewniczych
 • sprawdzenie kolizyjności elementów formy
 • opracowanie programów CNC oraz technologii wykonania formy
Projekt formy wtryskowej
Projektowanie formy wtryskowej
matryca-02
matryca

3. Wykonanie formy

 • zakup materiałów
 • wykonanie poszczególnych elementów – frezowanie CNC
 • hartowanie
 • szlifowanie
 • obróbka elektro-erozyjna wgłębna oraz drutowa
 • zaczyszczenie powierzchni
 • gwintowanie
 • pasowanie
 • kontrola gniazda
 • kontrola szczelności
Produkcja formy wtryskowej
Wykonanie form wtyskowych

4. Pierwsza próba formy

 • sprawdzenie funkcjonalności formy
 • wykonanie pierwszych detali
 • pomiar wykonanych detali po pierwszych próbach
 • ocena jakościowa
pierwsza-proba-formy-02
pierwsza-proba-formy-01

5. Korekta formy po próbach

 • usunięcie wypływek
 • korekta wymiarowa
 • wykończenie powierzchni zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie detalu
Polerowanie powierzchni formy wtryskowej
Powierzchnia formy wtryskowej

6. Próby ostateczne

Przygotowanie formy wtryskowej do prób ostatecznych
Przygotowanie formy wtryskowej do próby ostatecznej

7. Detal

detal-01
detal-02
detal-03
detal-04

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli nasze produkty i usługi występują w przedmiocie Twojej działalności, z przyjemnością wesprzemy Twój biznes swoim doświadczeniem.